Nº 208. Sabadell al mirall

Els textos que composen aquest número 208 són reimpressions d’articles publicats a Quadern entre 1978 i 2012, amb excepció de l’editorial i de l’article introductiu de Bernat Lladó Mas, que són originals. Hem optat per reproduïr no només els continguts sinó també la semblança que tenien a l’època en que es van escriure. Agraïm a Marta Pons Pous la feina extra de maquetació que ha suposat aquest número: permet que el lector vegi uns trenta anys d’evolució de la mirada que la ciutat de Sabadell té sobre ella mateixa. Alguns errors ortotipogràfics originals s’han tornat a publicar tal i com van aparèixer, però són prou escassos com per no entorpir la lectura.

Imatge de portada: “Sabadell, passats i futurs”. El vell balcó reflecteix l’anyada  dels edificis novells. Autor Patxi Ocio Casamartina.

Articles del número: