Rosa Pera

Directora de les edicions 1997-1999 de la QUAM