Florenci Guntín

Director de les edicions de la QUAM 1988-1996